Begroting 2023: Ruimte voor investeringen en noodzakelijke ondersteuning

Deventer is financieel gezond en sterk. Het college heeft de gemeenteraad een positieve begroting 2023-2026 aangeboden. Een solide en sluitende begroting die invulling geeft aan de ambities uit het Bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen. Met ruimte voor investeringen, voortzetten wat goed gaat en extra steun voor mensen in nood.

Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “Deventer staat er financieel goed voor. Dat geeft ruimte om te investeren in mensen, de dorpen en de stad. Tegelijk houden we ontwikkelingen in de wereld in de gaten. Denk aan stijgende bouw- en energiekosten.”

Oog voor mensen en organisaties

Er is ruimte in de conceptbegroting om problemen deels op te vangen. Grijsen: "We hebben oog voor de groeiende groep mensen en maatschappelijke organisaties die in de knel komen met het betalen van rekeningen. In aanvulling op het kabinet, komt de gemeente met maatregelen voor huishoudens en maatschappelijke instellingen. Voor ondernemers wordt extra adviescapaciteit beschikbaar gesteld."

Investeren in jeugd

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Hoe eerder kinderen gezond leren leven, hoe beter. De gemeente investeert in regelingen en activiteiten die daaraan bijdragen, zoals het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Ook blijft de gemeente investeren in preventie en in ondersteuning bij onderwijs en werk.

Nieuwe Markt

Ter afronding van de Lebuinuspleinen wordt geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Nieuwe Markt.  

Infrastructuur en bouwkosten

In deze conceptbegroting wordt voorgesteld om 30 miljoen euro te investeren in grote infrastructurele projecten. Het college hoopt dat het Rijk dit bedrag gaat aanvullen met 30 miljoen euro. Hiermee wordt het mogelijk grote verkeersknelpunten aan te pakken, zoals de Van Oldenielstraat.  

Met de woningbouwopgave in Keizerslanden wordt het oplossen van dit knelpunt nog belangrijker. In de conceptbegroting wordt rekening gehouden met stijgende bouwkosten voor bouw- en infraprojecten.

Woningbouw

Deventer gaat de komende jaren duizenden woningen bouwen. Voor alle doelgroepen: jongeren, starters, doorstromers, ouderen en kwetsbare mensen. Dat is nodig om de woningnood tegen te gaan. Er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de ambtelijke organisatie, onder meer om de grote woningbouwopgave in goede banen te leiden.

Woonlasten

De totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting wordt verhoogd met 3%. Omdat de huizenprijzen fors gestegen zijn, daalt het tariefpercentage. Het tarief voor de afvalstoffenheffing daalt met 4,8%.