Bijlagen

Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 1 - Resultaatbestemming

234 Kb

Bijlage 1

Bijlage 2 - Staat van reserves en voorzieningen

198 Kb

Bijlage 2

Bijlage 3 - Overzicht van baten en lasten

215 Kb

Bijlage 3

Bijlage 4 - Onderbouwingen en uitgangspunten

142 Kb

Bijlage 4

Bijlage 5 - Algemene uitkering

376 Kb

Bijlage 5

Bijlage 6 - Staat van incidentele baten en lasten

396 Kb

Bijlage 6

Bijlage 7 - Staat van subsidies

243 Kb

Bijlage 7

Bijlage 8 - Taakveldenmatrix

268 Kb

Bijlage 8

Bijlage 9 - Afkortingen en begripsbepalingen

153 Kb

Bijlage 9

Bijlage 10 - Lijst met resterende voorstellen Nieuw beleid

 117 Kb

Bijlage 10

Bijlage 11 - Boekwerkversie Programmabegroting 2023

3.083 Kb

Bijlage 11