Met het bestuursakkoord “Dichtbij, Betrokken & Bevlogen” bouwen we de komende jaren verder aan het prachtige sociale en fysieke bouwwerk dat onze stad Deventer is met haar evenzo prachtige en diverse dorpen. In het bestuursakkoord schetsen we veelal het doel en niet meteen de exacte uitwerkingsrichting. Dat gesprek over de uitwerking zijn we in 2022 gestart in samenspel met de verschillende partijen in de raad en daarbuiten om onze inwoners het allerbeste te kunnen bieden.

In deze begroting vindt u onze beleidsvoornemens voor 2023 en de financiële voorstellen. We hebben daarbij oog voor elkaar, maar ook voor de kwaliteit van onze leefomgeving. We zullen daarbij de opgave oppakken om de gevoelde afstand tussen inwoner en het gemeentebestuur te verkleinen door op zoek te gaan naar een andere benadering van de dialoog met onze inwoners.

De opgaven en ambities waarmee we in 2023 aan de slag gaan zijn in vier hoofdstukken ingedeeld aangevuld met een hoofdstuk financiën:

  1. Samen maken we Deventer
  2. Fijn wonen en leven
  3. Iedereen doet ertoe
  4. Een duurzame toekomst